tran tran   Wykres 1x       Wykres 4x         
 Źródło Fortissimo